Asortiman
About Us

O nama

EON ICT je jedan od lidera na tržištu prodaje i distribucije računarske mrežne opreme. Osnovana 1999. godine, kompanija uspješno posluje već dvije decenije uz konstantno usavršavanje sopstvenih resursa. Posljednju deceniju bilježe konstantan rast i inovativno poslovanje u skladu sa modernim trendovima u svijetu mrežnih infrastruktura.

Visok kvalitet proizvoda te proaktivan sistemski pristup osiguravaju dalji rast i stabilnu tržišnu poziciju u dugom roku. EON ICT ostvaruje kontinuiranu saradnju sa renomiranim preduzećima kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Fokus na potrebe klijenata u skladu sa visokokvalitetnom i pouzdanom mrežnom opremom zaokružuju optimalna rješenja mrežnih infrastruktura.

Višegodišnje iskustvo za najvišu sigurnost i efikasnost poslovnog sistema.

O nama
Projekti

Projekti

Projektovanje i implementacija Data Centra FZO BL i Disaster Recovery Centra BN

Projektovanje, implementacija, nadzor i puštanje u rad Data Centra RUGIP RS

Dizajn i implementacija sistema slabe struje za stambeno-poslovni kompleks Grand Trade BL

Dizajn i implementacija sistema slabe struje za TC Cazin City Center

Dizajn i implementacija Server sale, SKS i VN za proizvodnu halu Pirnar Bosanski Petrovac

Projektovanje i implementacija Data Centra FZO BL i Disaster Recovery Centra BN

U cilju integrisanog IT i TK koncepta FZO Banja Luka, sa LINK vezama prema svojim Filijalama u Republici Srpskoj, pristupilo se kreiranju DC Banja Luka i redundantnog DR Centra Bijeljina, sa svom logističkom i tehničkom podrškom za pouzdan i bezbjedan rad na svim nivoima IT sektora.

Cjelokupno rješenje DC zamišljeno je kao modularna zatvorena vazdušna petlja (MCL) koja omogućava daleko veći intenzitet hlađenja, odnosno brže postizanje i održavanje željene temperature, a istovremeno smanjuje zapreminu vazduha koji se hladi, što omogućava uštede u pogledu električne i toplotne energije.

Sa našim rješenjem DC i DR centar imaju sigurnu i visoko kvalitetnu mrežu koja ispunjava zahtjeve u skladu sa Tier 3 klasifikacijom, pored toga u slučaju otkazivanja bilo kakvog vitalnog sistema DC BL, DR Centar BN preuzima potpunu operaciju.

Projektovanje, implementacija, nadzor i puštanje u rad Data Centra RUGIP RS

Od idejnog koncepta do kompletnog ključ u ruke rješenja. Naše angažovanje oko projekta Data Centra Republičke Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je obuhvatalo projektovanje, implementaciju, nadzor te puštanje u rad sledećih komplementarnih sistema baziranih na češkom proizvođaču TK opreme - Conteg:

  • Server sala sa 5x Conteg RSF 42U 600x1200 Rackova u modularnoj zatvorenoj vazdušnoj petlji (MCL) sa Conteg CoolTeg DX20 AC jedinicama;
  • Sistemi nadzora parametara unutar same server sale i to nadzora: temperature, vlažnosti,vode i kiselina (iz baterija) te dima (Conteg Ramos);
  • Sistem kontrole pristupa (Conteg Ramos Ultra ACS);
  • Lokalni sistem za gašenje požara (Conteg LES-RACK);;
  • Integraciju Conteg Ramos, UPS, AC, PDU i FS sistema u Conteg ProServer nadzorni softver;

Dizajn i implementacija sistema slabe struje za stambeno-poslovni kompleks Grand Trade BL

Poslovno-stambeni kompleks se prostire na 3 podrumske etaže i 11 nadzemnih. Podzemne etaže su namjenjene za parkiranje. Nadzemne etaže su riješene kao kancelarijski prostori sa pratećim sadržajima. Kompletan kompleks je zamišljen kao dvije nezavisne cjeline. Shodno tome svi instalirani sistemi su funkcionalno razdvojeni i međusobno nezavisni.

Sistemi koje smo dizajnirali i integrisali obuhvataju:

  • Tier 2 Primarni DC, Tier 2 Sekundardni DC i Tier 3 Disaster Recovery Centar (Conteg);'
  • PKI IT tehničke prostorije (Conteg);'
  • Strukturni kablovski sistemi i kompletna LAN mreža unutar objekta (Panduit);'
  • Nadzor parametara unutar server sala (Conteg);'
  • Integrisani sigurnosni sistemi: Video Nadzor, Kontrola pristupa sa Evidencijom radnog vremena, CO Detekcija u garažama, sistem vatrodojave, EVAC i opšte ozvučenje (Bosch Security).'

Dizajn i implementacija sistema slabe struje za TC Cazin City Center

U saradnji sa partnerskom kompanijom Elektra Cazin pristupili smo dizajniranju kompletnog rješenja sistema slabe struje za najveći tržni centar na Unsko-sanskom Kantonu – Cazin City Center.

Srce kompletnog sistema slabe struje predstavlja IT centralna nadzorna prostorija gdje je objedinjena server sala sa svojim nadzorom, VMS, evidencije posjeta, kontrole pristupa i alarma kao i integraciju HVAC sistema.

Server salu i kompletnu IT infrastrukturu dizajnirali smo da bude modularna, jednostavna za nadogradnju te da bude u skladu sa važećim propisima i standardima.

Pravi izazov je bio dizajnirati rješenje za Wireless pristup Internetu sa kojim bi se pokrio kompletan TC, uključujući Caffe bar i Restoran sa preko 2500 korisnika u peak vremenu. Realizovano rješenje se bazira na HPE/Aruba AP-ovima i 802.11ax standardu tj. WiFi 6 gen.

Dizajn i implementacija Server sale, SKS i VN za proizvodnu halu Pirnar Bosanski Petrovac

U saradnji sa partnerskom kompanijom Unimatrix iz Bihaća pristupili smo dizajniranju i implementaciji server sale, sistema strukturnog kabliranja te sistema video nadzora u poslovnom objektu Pirnar d.o.o. Bosanski Petrovac.

Sa obzirom da je riječ o proizvodnoj hali površine preko 100.000m² sa CNC mašinama poslednje generacije, Hi-Tech lakirnicom te pratećim sistemima pravi izazov je bio napraviti stabilnu i redundantnu backbone optičku mrežu koja bi uvezivala sve ove sisteme. Optička backbone mreža je realizovana SM optičkim kablom pomoću HPE/Aruba Switcheva. Na navedenu mrežu se oslanja i Wi-Fi pristup Internetu koji smo realizovali preko Ubiquiti rješenja.

Ovakvim rješenjem Poslovni objekat Pirnar Bosanski Petrovac ima stabilnu i visoko propusnu mrežu koja treba da ispuni zahtjeve koje moderni procesi poslovanja zahtjevaju.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie .

Naši partneri su renomirani svjetski proizvođači profesionalne pasivne mrežne opreme.

Partneri

Zastupnik Honeywell sistema

Sistemi za dojavu požara i detekciju CO gasa, sistemi alarmnog i ambijentalnog ozvučenja

Sistemi video nadzora, kontrole pristupa sa evidencijom radnog vremena i alarmni sistemi

Novost sample

Nova adresa i PDV broj

Dragi prijatelji i poštovani saradnici,Donosimo vam i jednu malu napomenu, a to je da smo se preselili u nove prostorije, koje su odmah preko puta stare lokacije. Naša nova adresa je <a...

Više
Novost sample

Zvanični distributer Honeywell Fire & Commercial Security

EON ICT d.o.o. dobija status zvaničnog distributera <a href="https://www.honeywell.com/us/en/global">Honeywell Fire & Commercial Security</a> portfolija za teritoriju Bosne i Hercegovine.<a...

Više
Novosti