Zvanični distributer Honeywell Fire & Commercial Security

27.01.2022.
Novost sample


EON ICT d.o.o. dobija status zvaničnog distributera Honeywell Fire & Commercial Security portfolija za teritoriju Bosne i Hercegovine.

Honeywell spada među vodeće svjetske proizvođače opreme i sistemskih rješenja sa područja sistema tehničke zaštite i automatizacije objekata.

Honeywell u svom portfoliju nudi mnogo različitih rješenja, koja je moguće prilagođavati prema potrebama objekta - od malih individualnih do kompleksnih rješenja za automatizaciju I integraciju kompletnih sistema tehničke zaštite u velikim poslovnim, trgovačkim i hotelskim objektima.

Rješenja koja Vam predstavljamo su sistemi tehničke zaštite Honeywell, ESSER i Notifier i to:

• Sistemi za dojavu požara,

• Sistemi za detekciju CO gasa,

• Sistemi alarmnog i ambijentalnog ozvučenja,

• Sistemi video nadzora,

• Sistemi kontrole pristupa sa evidencijom radnog vremena

• Alarmni sistemi